Ván Nhựa ( Foam )

Hiển thị 1–20 của 28 kết quả

Ván Nhựa Cốt Trắng – 0.6

 KT  1220 x 2440 mm  Độ dày  5-8-10-12-15-17-mm ( Tùy Chọn Độ Dày )  Tỉ Trọng  0.6 /dm3

Ván Nhựa Giả Gỗ – F03

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F04

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F05

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F07

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F08

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F09

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F10

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F11

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F12

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F13

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F15

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F16

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F17

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F19

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F20

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F21

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F22

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F23

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)

Ván Nhựa Giả Gỗ – F24

 KT 1220 x 2440 mm Độ dày 8mm - 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày ) Tỉ Trọng  0.6 - 0.65 (/dm3)