bang-gia-san-pham - Đại Nam Wall
Số TT Ảnh Tên sản phẩm Danh Mụch Mã; Thương Hiệu Loại, Màu Giá Bán Hiện Tại Giá Gốc
1Len chân tường - LT18Len Chân Tường PSLT18Kosmos70.000 đ/thanh
2Len chân tường - LT20Len Chân Tường PSLT20Kosmos70.000 đ/thanh
3Len chân tường - LT21Len Chân Tường PSLT21Kosmos70.000 đ/thanh
4Len chân tường - LT22Len Chân Tường PSLT22Kosmos70.000 đ/thanh
5Len chân tường - LT23Len Chân Tường PSLT23Kosmos70.000 đ/thanh
6Len chân tường - LT13Len Chân Tường PSLT13Kosmos70.000 đ/thanh
7Len chân tường - LT14Len Chân Tường PSLT14Kosmos70.000 đ/thanh
8Len chân tường - LT15Len Chân Tường PSLT15Kosmos70.000 đ/thanh
9Len chân tường - LT16Len Chân Tường PSLT16Kosmos70.000 đ/thanh
10Len chân tường - LT17Len Chân Tường PSLT17Kosmos70.000 đ/thanh
11Len chân tường - LT12Len Chân Tường PSLT12Kosmos70.000 đ/thanh
12Len chân tường - LT10Len Chân Tường PSLT10Kosmos70.000 đ/thanh
13Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1013.432.000 đ/bộ
14Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM103-C013.432.000 đ/bộ
15Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1023.432.000 đ/bộ
16Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM103-C033.432.000 đ/bộ
17Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1053.432.000 đ/bộ
18Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1043.432.000 đ/bộ
19Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1063.432.000 đ/bộ
20Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1073.432.000 đ/bộ
21Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1083.432.000 đ/bộ
22Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1093.432.000 đ/bộ
23Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1113.432.000 đ/bộ
24Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1123.432.000 đ/bộ
25Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1173.432.000 đ/bộ
26Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1183.432.000 đ/bộ
27Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM1193.432.000 đ/bộ
28Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM2003.432.000 đ/bộ
29Cửa nhựa composite - CNCCửa nhựa CompositeBM201-C103.432.000 đ/bộ
30Cửa nhựa composite - Cửa ĐôiCửa nhựa CompositeBM2CV01-C01Bemax3.432.000 đ/bộ
31Cửa nhựa composite - Cửa ĐôiCửa nhựa CompositeBM2CV01-C10Bemax3.432.000 đ/bộ
32Cửa nhựa composite - Cửa ĐôiCửa nhựa CompositeBMMBC02-C10Bemax3.432.000 đ/bộ
33Cửa nhựa composite - Chỉ NhômCửa nhựa CompositeBM202-C12Bemax3.432.000 đ/bộ
34Cửa nhựa composite - Chỉ NhômCửa nhựa CompositeBM204-C04Bemax3.432.000 đ/bộ
35Cửa nhựa composite - Chỉ NhômCửa nhựa CompositeBM201-C10Bemax3.432.000 đ/bộ
36Cửa nhựa composite - Chỉ NhômCửa nhựa CompositeBM203-C05Bemax3.432.000 đ/bộ
37Cửa nhựa composite - Phào ChỉCửa nhựa CompositeBM402-C07Bemax3.432.000 đ/bộ
38Cửa nhựa composite - Phào ChỉCửa nhựa CompositeBM401-C06Bemax3.432.000 đ/bộ
39Cửa nhựa composite - Phào ChỉCửa nhựa CompositeBM400-C08Bemax3.432.000 đ/bộ
40Cửa nhựa composite - VòmCửa nhựa CompositeBMV03-C05Bemax3.432.000 đ/bộ
41Cửa nhựa composite - VòmCửa nhựa CompositeBMV01-C14Bemax3.432.000 đ/bộ
42Cửa nhựa composite - VòmCửa nhựa CompositeBMV01-C03Bemax3.432.000 đ/bộ
43Cửa nhựa composite - VòmCửa nhựa CompositeBMV02-C06Bemax3.432.000 đ/bộ
44Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC02-C07Bemax3.432.000 đ/bộ
45Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC03-C10Bemax3.432.000 đ/bộ
46Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC05-C01Bemax3.432.000 đ/bộ
47Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC04-C10Bemax3.432.000 đ/bộ
48Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC07-C01Bemax3.432.000 đ/bộ
49Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC06-C01Bemax3.432.000 đ/bộ
50Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC08-C01Bemax3.432.000 đ/bộ
51Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC09-C10Bemax3.432.000 đ/bộ
52Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC010-C07Bemax3.432.000 đ/bộ
53Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC012-C01Bemax3.432.000 đ/bộ
54Cửa nhựa composite ghép thanhCửa nhựa CompositeBMPVC011-C01Bemax3.432.000 đ/bộ
55Sàn Thạch Anh Kobler Diamond KD460 - Hèm VSàn Thạch AnhKD460Kobler890.000 đ/m2
Màu Sắc: K25: 595,000đ
Màu Sắc: K26: 595,000đ
Màu Sắc: K27: 595,000đ
Màu Sắc: K28: 595,000đ
Màu Sắc: K29: 595,000đ
Màu Sắc: K30: 595,000đ
Màu Sắc: K31: 595,000đ
Màu Sắc: K32: 595,000đ
Màu Sắc: K33: 595,000đ
Màu Sắc: K34: 595,000đ
56Sàn Thạch Anh Kobler Quartz KQ460Sàn Thạch AnhKQ460Kobler790.000 đ/m2
Màu Sắc: K25: 595,000đ
Màu Sắc: K26: 595,000đ
Màu Sắc: K27: 595,000đ
Màu Sắc: K28: 595,000đ
Màu Sắc: K29: 595,000đ
Màu Sắc: K30: 595,000đ
Màu Sắc: K31: 595,000đ
Màu Sắc: K32: 595,000đ
Màu Sắc: K33: 595,000đ
Màu Sắc: K34: 595,000đ
57Sàn Thạch Anh Kobler Sapphire Ks450 - Hèm VSàn Thạch AnhKs450Kobler725.000 đ/m2
Màu Sắc: K25: 595,000đ
Màu Sắc: K26: 595,000đ
Màu Sắc: K27: 595,000đ
Màu Sắc: K28: 595,000đ
Màu Sắc: K29: 595,000đ
Màu Sắc: K30: 595,000đ
Màu Sắc: K31: 595,000đ
Màu Sắc: K32: 595,000đ
Màu Sắc: K33: 595,000đ
Màu Sắc: K34: 595,000đ
58Sàn Thạch Anh Kobler Ruby KR450Sàn Thạch AnhKR450Kobler625.000 đ/m2
Màu Sắc: K25: 595,000đ
Màu Sắc: K26: 595,000đ
Màu Sắc: K27: 595,000đ
Màu Sắc: K28: 595,000đ
Màu Sắc: K29: 595,000đ
Màu Sắc: K30: 595,000đ
Màu Sắc: K31: 595,000đ
Màu Sắc: K32: 595,000đ
Màu Sắc: K33: 595,000đ
Màu Sắc: K34: 595,000đ
59Lam Sóng Ps - PWP-10Lam Nhựa PSPWP-10UBI-ĐN52.000 đ/m dài
60Lam Sóng Ps - PWP-04Lam Nhựa PSPWP-04UBI-ĐN52.000 đ/m dài
61Lam Sóng Ps - PWP-06Lam Nhựa PSPWP-06UBI-ĐN52.000 đ/m dài
62Lam Sóng Ps - W1906016Lam Nhựa PSW1906016UBI-ĐN52.000 đ/m dài
63Lam Sóng Ps - W1906030Lam Nhựa PSW1906030UBI-ĐN52.000 đ/m dài
64Lam Sóng Ps - PWP-08Lam Nhựa PSPWP-08UBI-ĐN52.000 đ/m dài
65Lam Sóng Ps - PWP-05Lam Nhựa PSPWP-05UBI-ĐN52.000 đ/m dài
66Lam Sóng Ps - W1906015Lam Nhựa PSW1906015UBI-ĐN52.000 đ/m dài
67Tấm Ốp Than Tre Vân Gỗ - DF16BTấm Ốp Than Tre Vân GỗDF16BTT- Đại Nam570.000 đ/tấm
68Tấm Ốp Than Tre Vân Trơn - DPE1CTấm Ốp Than Tre TrơnDPE1CTT- Đại Nam570.000 đ/tấm
69Tấm Ốp Than Tre Vân Đá - DT1BTấm Ốp Than Tre Vân ĐáDT1BTT- Đại Nam570.000 đ/tấm
70Tấm Ốp Than Tre Vân Đá - DT2BTấm Ốp Than Tre Vân ĐáDT2BTT- Đại Nam570.000 đ/tấm
71Tấm Ốp Than Tre Vân Đá - DT3BTấm Ốp Than Tre Vân ĐáDT3BTT- Đại Nam570.000 đ/tấm
72Tấm Ốp Than Tre Vân Gỗ - DF08BTấm Ốp Than Tre Vân GỗDF08BTT- Đại Nam570.000 đ/tấm
73Tấm Ốp Than Tre Vân Gỗ - DF11BTấm Ốp Than Tre Vân GỗDF11BTT- Đại Nam570.000 đ/tấm
74Tấm Ốp Than Tre Vân Gỗ - DF13BTấm Ốp Than Tre Vân GỗDF13BTT- Đại Nam570.000 đ/tấm
75Tấm Ốp Than Tre - DKL4ATấm Ốp Than Tre Nhôm XướcDKL4ATT- Đại Nam570.000 đ/tấm
76Tấm Ốp Than Tre - DKL1ATấm Ốp Than Tre Nhôm XướcDKL1ATT- Đại Nam570.000 đ/tấm
77Tấm Ốp Than Tre - DKL2ATấm Ốp Than Tre Nhôm XướcDKL2ATT- Đại Nam570.000 đ/tấm
78Tấm Ốp Than Tre - DKL3ATấm Ốp Than Tre Nhôm XướcDKL3ATT- Đại Nam570.000 đ/tấm
79Tấm Ốp Than Tre - Sóng Nước VàngTấm Ốp Than Tre Sóng NướcJSVTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
80Tấm Ốp Than Tre - Gương BạcTấm Ốp Than Tre GươngJGBTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
81Tấm Ốp Than Tre - Gương XámTấm Ốp Than Tre GươngJGXTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
82Tấm Ốp Than Tre - Sóng Nước BạcTấm Ốp Than Tre Sóng NướcJSBTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
83Tấm Ốp Than Tre - Sóng Nước ĐenTấm Ốp Than Tre Sóng NướcJSDTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
84Tấm Ốp Than Tre - Sóng Nước HồngTấm Ốp Than Tre Sóng NướcJSHTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
85Tấm Ốp Than Tre - Giọt Nước XámTấm Ốp Than Tre Sóng NướcJNXTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
86Tấm Ốp Than Tre - Gương HồngTấm Ốp Than Tre GươngJGHTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
87Tấm Ốp Than Tre - Gương ĐenTấm Ốp Than Tre GươngJGDTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
88Tấm Ốp Than Tre - Khảm TímTấm Ốp Than Tre Kim LoạiJKTTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
89Tấm Ốp Than Tre - Giọt Nước HồngTấm Ốp Than Tre Sóng NướcJNHTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
90Tấm Ốp Than Tre - Cầu VồngTấm Ốp Than Tre Kim LoạiJCVTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
91Tấm Ốp Than Tre - Giọt Nước BạcTấm Ốp Than Tre Sóng NướcJNBTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
92Tấm Ốp Than Tre - Khảm VàngTấm Ốp Than Tre Kim LoạiJKVTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
93Tấm Ốp Than Tre - Khảm HồngTấm Ốp Than Tre Kim LoạiJKHTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
94Tấm Ốp Than Tre - Khảm BạcTấm Ốp Than Tre Kim LoạiJKBTT- Đại Nam790.000 đ/tấm
95Phào Chỉ Nhựa Ps - sk111-1Phào Nhựa PSsk111-1HSK-ĐN175.500 đ/cây
96Phào Chỉ Nhựa Ps - sk111-TVPhào Nhựa PSsk111-TVHSK-ĐN175.500 đ/cây
97Phào Chỉ Nhựa Ps - sk91-1Phào Nhựa PSsk91-1HSK-ĐN140.400 đ/cây
98Phào Chỉ Nhựa Ps - sk101-VCPhào Nhựa PSsk101-VCHSK-ĐN162.500 đ/cây
99Phào Chỉ Nhựa Ps - sk110-1Phào Nhựa PSsk110-1HSK-ĐN175.500 đ/cây
100Phào Chỉ Nhựa Ps - sk91-TVPhào Nhựa PSsk91-TVHSK-ĐN140.400 đ/cây
101Phào Chỉ Nhựa Ps - sk91-2Phào Nhựa PSsk91-2HSK-ĐN140.400 đ/cây
102Phào Chỉ Nhựa Ps - sk60-2Phào Nhựa PSsk60-2HSK-ĐN97.500 đ/cây
103Phào Chỉ Nhựa Ps - sk60-TVPhào Nhựa PSsk60-TVHSK-ĐN97.500 đ/cây
104Phào Chỉ Nhựa Ps - sk71-TVPhào Nhựa PSsk71-TVHSK-ĐN97.500 đ/cây
105Phào Chỉ Nhựa Ps - sk81-TVPhào Nhựa PSsk81-TVHSK-ĐN97.500 đ/cây
106Phào Chỉ Nhựa Ps - sk80-1Phào Nhựa PSsk80-1HSK-ĐN140.400 đ/cây
107Phào Chỉ Nhựa Ps - SK40-3Phào Nhựa PSSK40-3HSK-ĐN49.400 đ/cây
108Phào Chỉ Nhựa Ps - sk40-2Phào Nhựa PSsk40-2HSK-ĐN49.400 đ/cây
109Phào Chỉ Nhựa Ps - sk40-tvPhào Nhựa PSsk40-tvHSK-ĐN49.400 đ/cây
110Phào Chỉ Nhựa Ps - sk60-1Phào Nhựa PSsk60-1HSK-ĐN97.500 đ/cây
111Phào Chỉ Nhựa Ps - sk60-VCPhào Nhựa PSsk60-VCHSK-ĐN97.500 đ/cây
112Phào Chỉ Nhựa Ps - sk30-2Phào Nhựa PSsk30-2HSK-ĐN37.700 đ/cây
113Phào Chỉ Nhựa Ps - sk30-TVPhào Nhựa PSsk30-TVHSK-ĐN37.700 đ/cây
114Phào Chỉ Nhựa Ps - sk40-1Phào Nhựa PSsk40-1HSK-ĐN49.400 đ/cây
115Phào Chỉ Nhựa Ps - sk40LPhào Nhựa PSsk40LHSK-ĐN49.400 đ/cây
116Phào Chỉ Nhựa Ps - sk40-VCPhào Nhựa PSsk40-VCHSK-ĐN49.400 đ/cây
117Phào Chỉ Nhựa Ps - NT40-VCPhào Nhựa PSNT40-VCHSK-ĐN49.400 đ/cây
118Phào Chỉ Nhựa Ps - sk30-1Phào Nhựa PSsk30-1HSK-ĐN37.700 đ/cây
119Phào Chỉ Nhựa Ps - Sk20-1Phào Nhựa PSsk20-1HSK-ĐN32.500 đ/cây
120Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân GỗD9006-2AV470.000 đ/tấm
121Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân GỗD9097-2AV470.000 đ/tấm
122Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân GỗFG013AV470.000 đ/tấm
123Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân GỗFG6007-A159AV470.000 đ/tấm
124Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân GỗK7152-302AV470.000 đ/tấm
125Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân Gỗ27-4AV470.000 đ/tấm
126Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân Gỗ722-A201AV470.000 đ/tấm
127Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân GỗFG6002-A159AV470.000 đ/tấm
128Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân GỗFG6014-2AV470.000 đ/tấm
129Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân GỗFG6019-2AV470.000 đ/tấm
130Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân Gỗ1-316AV470.000 đ/tấm
131Tấm ốp than tre - 8mmTấm Ốp Than Tre Vân Gỗ10-202AV470.000 đ/tấm
132Ván Nhựa Cốt Trắng - 0.6Ván Nhựa ( Foam )VNCT-06TT- Đại Nam370.000 đ/tấm
Độ Dày: 10mm: 500,000đ
Độ Dày: 12mm: 550,000đ
Độ Dày: 15mm: 670,000đ
Độ Dày: 17mm: 690,000đ
Độ Dày: 5mm: 270,000đ
Độ Dày: 8mm: 370,000đ
133Tấm Ốp Nano - A0014Tấm Ốp NanoĐại Nam106.000 đ/tấm
134Tấm Ốp Nano - A0052Tấm Ốp NanoĐại Nam106.000 đ/tấm
135Tấm Ốp Nano - A0001Tấm Ốp NanoĐại Nam106.000 đ/tấm
136Tấm Ốp Nano - A0068Tấm Ốp NanoĐại Nam106.000 đ/tấm
137Tấm Ốp Nano - A0075Tấm Ốp NanoĐại Nam106.000 đ/tấm
138Tấm Ốp Nano - A0039Tấm Ốp NanoĐại Nam106.000 đ/tấm
139Tấm Ốp Nano - A0033Tấm Ốp NanoĐại Nam106.000 đ/tấm
140Tấm Ốp Nano - A009Tấm Ốp NanoĐại Nam106.000 đ/tấm
141Sàn gỗ cốt xanh Kosmos 8mm - K87Cốt XanhcxK87Kosmos245.000 đ/thanh215,000đ
142Sàn gỗ cốt xanh Kosmos 8mm - K86Cốt XanhcxK86Kosmos245.000 đ/thanh215,000đ
143Sàn gỗ cốt xanh Kosmos 8mm - K85Cốt XanhcxK85Kosmos245.000 đ/thanh215,000đ
144Sàn gỗ cốt xanh Kosmos 8mm - K84Cốt XanhcxK84Kosmos245.000 đ/thanh215,000đ
145Sàn gỗ cốt xanh Kosmos 8mm - K82Cốt XanhcxK82Kosmos245.000 đ/thanh215,000đ
146Sàn gỗ cốt xanh Kosmos 8mm - K83Cốt XanhcxK83Kosmos245.000 đ/thanh215,000đ
147Sàn gỗ cốt xanh Kosmos 8mm - K81Cốt XanhcxK81Kosmos245.000 đ/thanh215,000đ
148Sàn gỗ cốt xanh Kosmos 8mm - K80Cốt XanhcxK80Kosmos245.000 đ/thanh215,000đ
149Lam 4 Sóng Thấp - K19Lam 4 Sóng4ST-K19Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
150Lam 4 Sóng Thấp - K10Lam 4 Sóng4ST-K10Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
151Lam 4 Sóng Thấp - K07Lam 4 Sóng4ST-K07Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
152Lam 4 Sóng Thấp - K20Lam 4 Sóng4ST-K20Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
153Lam 4 Sóng Thấp - K18Lam 4 Sóng4ST-K18Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
154Lam 4 Sóng Thấp - K16Lam 4 Sóng4ST-K16Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
155Lam 4 Sóng Thấp - K13Lam 4 Sóng4ST-K13Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
156Lam 4 Sóng Thấp - K11Lam 4 Sóng4ST-K11Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
157Lam 4 Sóng Thấp - K09Lam 4 Sóng4ST-K09Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
158Lam 4 Sóng Thấp - K06Lam 4 Sóng4ST-K06Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
159Lam 4 Sóng Thấp - K05Lam 4 Sóng4ST-K05Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
160Lam 4 Sóng Thấp - K03Lam 4 Sóng4ST-K03Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
161Lam 4 Sóng Thấp - K02Lam 4 Sóng4ST-K02Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
162Lam 4 Sóng Thấp - K01Lam 4 Sóng4ST-K01Kata86.000 đ/tấm
Loại: 3m: 56,000đ
Loại: 3m3: 66,000đ
Loại: 3m5: 70,000đ
163Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF012Lam 3 SóngKata-3S012Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
164Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF104Lam 3 SóngKata-3S104Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
165Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF013Lam 3 SóngKata-3S013Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
166Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF016Lam 3 SóngKata-3S016Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
167Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF105Lam 3 SóngKata-3S105Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
168Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF102Lam 3 SóngKata-3S102Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
169Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF011Lam 3 SóngKata-3S011Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
170Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF101Lam 3 SóngKata-3S101Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
171Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF014Lam 3 SóngKata-3S014Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
172Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF303Lam 3 SóngKata-3S303Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
173Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF201Lam 3 SóngKata-3S201Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
174Lam 3 Sóng Thấp Cao Cấp - VF001Lam 3 SóngKata-3S001Kata140.000 đ/tấm
Loại: 3m: 110,000đ
Loại: 3m3: 132,000đ
Loại: 3m6: 145,000đ
175Tấm Nano Ốp Tường - K22Tấm Ốp NanoNano-K22Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
176Tấm Nano Ốp Tường - K20Tấm Ốp NanoNano-K20Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
177Tấm Nano Ốp Tường - K19Tấm Ốp NanoNano-K19Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
178Tấm Nano Ốp Tường - K18Tấm Ốp NanoNano-K18Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
179Tấm Nano Ốp Tường - K16Tấm Ốp NanoNano-K16Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
180Tấm Nano Ốp Tường - K10Tấm Ốp NanoNano-K10Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
181Tấm Nano Ốp Tường - K11Tấm Ốp NanoNano-K11Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
182Tấm Nano Ốp Tường - K09Tấm Ốp NanoNano-K09Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
183Tấm Nano Ốp Tường - K07Tấm Ốp NanoNano-K07Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
184Tấm Nano Ốp Tường - K06Tấm Ốp NanoNano-K06Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
185Tấm Nano Ốp Tường - K03Tấm Ốp NanoNano-K03Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
186Tấm Nano Ốp Tường - K02Tấm Ốp NanoNano-K02Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
187Tấm Nano Ốp Tường - K05Tấm Ốp NanoNano-K05Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
188Tấm Nano Ốp Tường - K01Tấm Ốp NanoNano-K01Kata116.000 đ/tấm
Loại: 3m: 76,000đ
Loại: 3m3: 94,000đ
Loại: 3m5: 99,000đ
189Tấm Nano Cao Cấp - VF215Tấm Ốp NanoNano-VF215Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
190Tấm Nano Cao Cấp - VF205Tấm Ốp NanoNano-VF205Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
191Tấm Nano Cao Cấp - VF201Tấm Ốp NanoNano-VF201Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
192Tấm Nano Cao Cấp - VF106Tấm Ốp NanoNano-VF106Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
193Tấm Nano Cao Cấp - VF105Tấm Ốp NanoNano-VF105Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
194Tấm Nano Cao Cấp - VF102Tấm Ốp NanoNano-VF102Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
195Tấm Nano Cao Cấp - VF101Tấm Ốp NanoNano-VF101Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
196Tấm Nano Cao Cấp - VF014Tấm Ốp NanoNano-VF014Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
197Tấm Nano Cao Cấp - VF013Tấm Ốp NanoNano-VF013Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
198Tấm Nano Cao Cấp - VF012Tấm Ốp NanoNano-VF012Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
199Tấm Nano Cao Cấp - VF001Tấm Ốp NanoNano-VF001Kata205.000 đ/tấm
Loại: 3m: 165,000đ
Loại: 3m3: 195,000đ
Loại: 3m6: 214,000đ
200Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K20Lam 3 SóngKata-3SK20Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
201Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K19Lam 3 SóngKata-3SK19Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
202Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K18Lam 3 SóngKata-3SK18Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
203Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K16Lam 3 SóngKata-3SK16Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
204Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K13Lam 3 SóngKata-3SK13Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
205Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K10Lam 3 SóngKata-3SK10Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
206Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K09Lam 3 SóngKata-3SK09Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
207Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K07Lam 3 SóngKata-3SK07Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
208Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K06Lam 3 SóngKata-3SK06Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
209Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K04Lam 3 SóngKata-3SK04Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
210Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K05Lam 3 SóngKata-3SK05Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
211Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K03Lam 3 SóngKata-3SK03Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
212Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K02Lam 3 SóngKata-3SK02Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
213Lam 3 Sóng Thấp 12mm - K01Lam 3 SóngKata-3SK01Kata95.000 đ/tấm
Loại: 3m: 65,000đ
Loại: 3m3: 76,000đ
Loại: 3m5: 81,000đ
214Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN – VD04 (Khổ 2m4 - Thanh Lý )Hàng Thanh LýĐại Nam215.000 đ/tấm
215Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN – VD98 (Khổ 2m4 - Thanh Lý )Hàng Thanh LýĐại Nam215.000 đ/tấm
216Lam Hộp Trong Nhà 50x150 - LH29Thanh Lam Gỗ NhựaLH150-29Đại Namđ/thanh
217Lam Hộp Trong Nhà 50x150 - LH23Thanh Lam Gỗ NhựaLH150-23Đại Namđ/thanh
218Lam Hộp Trong Nhà 50x150 - LH20Thanh Lam Gỗ NhựaLH150-20Đại Namđ/thanh
219Lam Hộp Trong Nhà 50x150 - LH22Thanh Lam Gỗ NhựaLH150-22Đại Namđ/thanh
220Lam Hộp Trong Nhà 50x150 - LH21Thanh Lam Gỗ NhựaLH150-21Đại Namđ/thanh
221Lam Hộp Trong Nhà 50x150 - LH24Thanh Lam Gỗ NhựaLH150-24Đại Namđ/thanh
222Lam Hộp Trong Nhà 50x100 - LH21Thanh Lam Gỗ NhựaLH21Đại Namđ/thanh
223Lam Hộp Trong Nhà 50x100 - LH23Thanh Lam Gỗ NhựaLH23Đại Namđ/thanh
224Lam Hộp Trong Nhà 50x100 - LH29Thanh Lam Gỗ NhựaLH29Đại Namđ/thanh
225Lam Hộp Trong Nhà 50x100 - LH24Thanh Lam Gỗ NhựaLH24Đại Namđ/thanh
226Lam Hộp Trong Nhà 50x100 - LH20Thanh Lam Gỗ NhựaLH20Đại Namđ/thanh
227Lam Hộp Trong Nhà 50x100 - LH22Thanh Lam Gỗ NhựaLH22Đại Namđ/thanh
228Chân Đế Vách Ngăn PVCTấm Vách NgănTG-ĐN200.000 đ/cây
229Tấm Vách Ngăn PVCTấm Vách NgănTG-ĐN403.000 đ/tấm
230Ván Nhựa Phủ PETG - FPE8CVán Nhựa Phủ PETGFPE8CTT- Đại Nam670.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm: 1,120,000đ
Độ Dày: 8mm: 570,000đ
231Ván Nhựa Phủ PETG - FPE7CVán Nhựa Phủ PETGFPE7CTT- Đại Nam670.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm: 1,120,000đ
Độ Dày: 8mm: 570,000đ
232Ván Nhựa Phủ PETG - FPE5CVán Nhựa Phủ PETGFPE5CTT- Đại Nam670.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm: 1,120,000đ
Độ Dày: 8mm: 570,000đ
233Ván Nhựa Phủ PETG - FPE4CVán Nhựa Phủ PETGFPE4CTT- Đại Nam670.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm: 1,120,000đ
Độ Dày: 8mm: 570,000đ
234Ván Nhựa Phủ PETG - FPE3CVán Nhựa Phủ PETGFPE3CTT- Đại Nam670.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm: 1,120,000đ
Độ Dày: 8mm: 570,000đ
235Ván Nhựa Phủ PETG - FPE2CVán Nhựa Phủ PETGFPE2CTT- Đại Nam670.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm: 1,120,000đ
Độ Dày: 8mm: 570,000đ
236Ván Nhựa Phủ PETG - FPE1CVán Nhựa Phủ PETGFPE1CTT- Đại Nam670.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm: 1,120,000đ
Độ Dày: 8mm: 570,000đ
237Ván Nhựa Giả Gỗ - F07Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F07TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
238Ván Nhựa Giả Gỗ - F03Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F03TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
239Ván Nhựa Giả Gỗ - F10Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F10TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
240Ván Nhựa Giả Gỗ - F22Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F22TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
241Ván Nhựa Giả Gỗ - F13Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F13TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
242Ván Nhựa Giả Gỗ - F24Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F24TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
243Ván Nhựa Giả Gỗ - FT2BVán Nhựa Phủ FilmFIlm-FT2BTT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
244Ván Nhựa Giả Gỗ - F15Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F15TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
245Ván Nhựa Giả Gỗ - F05Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F05TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
246Ván Nhựa Giả Gỗ - F04Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F04TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
247Ván Nhựa Giả Gỗ - F11Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F11TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
248Ván Nhựa Giả Gỗ - F23Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F23TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
249Ván Nhựa Giả Gỗ - F09Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F09TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
250Ván Nhựa Giả Gỗ - F21Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F21TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
251Ván Nhựa Giả Gỗ - F12Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F12TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
252Ván Nhựa Giả Gỗ - F16Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F16TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
253Ván Nhựa Giả Gỗ - F20Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F20TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
254Ván Nhựa Giả Gỗ - F08Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F08TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
255Ván Nhựa Giả Gỗ - F19Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F19TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
256Ván Nhựa Giả Gỗ - F17Ván Nhựa Phủ FilmFIlm-F17TT- Đại Nam630.000 đ/tấm
Độ Dày: 17mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 1,050,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: tỉ trọng 0.65: 540,000đ
Độ Dày: 17mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 1,030,000đ
Độ Dày: 8mm, Loại: Tỉ Trọng 0.6: 530,000đ
257Thảm vinyl Thể Thao 4.5 mmThảm VinylVinyl 4.5Max196.000 đ/m2
: 156,000đ
258Gạch cao su đen chấm xanhGạch Cao Su EPDM Đen Chấm Xanh dày 1.5cmGạch Cao SuEPDM-XMax395.213 đ/m2
259Gạch Cao Su EPDM Đen Chấm Vàng dày 1.5cmGạch Cao SuEPDM-VMax395.213 đ/m2
260Gạch Cao Su Đen Chấm TrắngGạch Cao Su EPDM Đen Chấm Trắng dày 1.5cmGạch Cao SuEPDM-TMax395.213 đ/m2
261Lam 6 Sóng Than Tre Vân Vải - 6S-832Lam Sóng Than Tre6S-832Kosmos149.500 đ/tấm115,000đ
262Lam 6 Sóng Than Tre Vân Gỗ - 6S-825Lam Sóng Than Tre6S-825Kosmos149.500 đ/tấm115,000đ
263Lam 6 Sóng Than Tre Vân Vải - 6S-824Lam Sóng Than Tre6S-824Kosmos149.500 đ/tấm115,000đ
264Lam 6 Sóng Than Tre Trơn - 6S-818Lam Sóng Than Tre6S-818Kosmos149.500 đ/tấm115,000đ
265Lam 6 Sóng Than Tre Trơn - 6S-817Lam Sóng Than Tre6S-817Kosmos149.500 đ/tấm115,000đ
266Lam 6 Sóng Than Tre Vân Gỗ - 6S-801Lam Sóng Than Tre6S-801Kosmos149.500 đ/tấm115,000đ
267Thi Công Trần Nhựa Giả GỗThi Công Trần Nhựa Giả Gỗ Tại HCM Và Các Tỉnh Lân CậnThi CôngĐại Nam450.000 đ/m2
268Cốt pvc 3.5mm nhựa nguyên sinh khổ 1m22*2m44Hàng Thanh Lý180.000 đ/tấm
269Sàn Nhựa Hèm Khóa Giả Đá Đế Cao Su 4mm - SPC5007Sàn Nhựa Hèm KhóaSPC5007Kosmos245.000 đ/m2210,000đ
270Sàn Nhựa Hèm Khóa Giả Đá Đế Cao Su 4mm - SPC5006Sàn Nhựa Hèm KhóaSPC5006Kosmos245.000 đ/m2210,000đ
271Sàn Nhựa Hèm Khóa Giả Gỗ Đế Cao Su 4mm - SPC5005Sàn Nhựa Hèm KhóaSPC5005Kosmos245.000 đ/m2210,000đ
272Sàn Nhựa Hèm Khóa Giả Gỗ Đế Cao Su 4mm - SPC5004Sàn Nhựa Hèm KhóaSPC5004Kosmos245.000 đ/m2210,000đ
273Sàn Nhựa Hèm Khóa Giả Gỗ Đế Cao Su 4mm - SPC5003Sàn Nhựa Hèm KhóaSPC5003Kosmos245.000 đ/m2210,000đ
274Sàn Nhựa Hèm Khóa Giả Gỗ Đế Cao Su 4mm - SPC5002Sàn Nhựa Hèm KhóaSPC5002Kosmos245.000 đ/m2210,000đ
275Sàn Nhựa Hèm Khóa Giả Gỗ Đế Cao Su 4mm - SPC5001Sàn Nhựa Hèm KhóaSPC5001Kosmos245.000 đ/m2210,000đ
276Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1691Sàn Nhựa Hèm KhóaN1691Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
277Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1689Sàn Nhựa Hèm KhóaN1689Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
278Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1690Sàn Nhựa Hèm KhóaN1690Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
279Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1688Sàn Nhựa Hèm KhóaN1688Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
280Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1687Sàn Nhựa Hèm KhóaN1687Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
281Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1685Sàn Nhựa Hèm KhóaN1685Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
282Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1686Sàn Nhựa Hèm KhóaN1686Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
283Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1683Sàn Nhựa Hèm KhóaN1683Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
284Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1682Sàn Nhựa Hèm KhóaN1682Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
285Sàn Nhựa Hèm Khóa Kosmos Spc 4mm - N1681Sàn Nhựa Hèm KhóaN1681Kosmos223.000 đ/m2188,000đ
286Sàn Gỗ Galamax Lót Sàn Mặt Bóng 8.3mm - BG224Sàn GalamaxBG224Kosmos220.000 đ/m2170,000đ
287Sàn Gỗ Galamax Lót Sàn Mặt Bóng 8.3mm - BG220Sàn GalamaxBG220Kosmos220.000 đ/m2170,000đ
288Sàn Gỗ Galamax Lót Sàn Mặt Bóng 8.3mm - BG221Sàn GalamaxBG221Kosmos220.000 đ/m2170,000đ
289Sàn Gỗ Galamax Lót Sàn Mặt Bóng 8.3mm - BG222Sàn GalamaxBG222Kosmos220.000 đ/m2170,000đ
290Sàn Gỗ Galamax Lót Sàn Mặt Bóng 8.3mm - BG227Sàn GalamaxBG227Kosmos220.000 đ/m2170,000đ
291Sàn Gỗ Galamax Lót Sàn Mặt Bóng 8.3mm - BG226Sàn GalamaxBG226Kosmos220.000 đ/m2170,000đ
292Sàn Gỗ Galamax Lót Sàn Mặt Bóng 8.3mm - BG228Sàn GalamaxBG228Kosmos220.000 đ/m2170,000đ
293Sàn Gỗ Galamax Lót Sàn Mặt Bóng 8.3mm - BG229Sàn GalamaxBG229Kosmos220.000 đ/m2170,000đ
294Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm - SB1209Sàn PovarSB1209Kosmos295.000 đ/m2245,000đ
295Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm - SB1208Sàn PovarSB1208Kosmos295.000 đ/m2245,000đ
296Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm - SB1207Sàn PovarSB1207Kosmos295.000 đ/m2245,000đ
297Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm - SB1205Sàn PovarSB1205Kosmos295.000 đ/m2245,000đ
298Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm - SB1206Sàn PovarSB1206Kosmos295.000 đ/m2245,000đ
299Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm - SB1204Sàn PovarSB1204Kosmos295.000 đ/m2245,000đ
300Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm - SB1202Sàn PovarSB1202Kosmos295.000 đ/m2245,000đ
301Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm - SB1203Sàn PovarSB1203Kosmos295.000 đ/m2245,000đ
302Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm - HQ5508Sàn PovarHQ5508Kosmos250.000 đ/m2200,000đ
303Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm - HQ5507Sàn PovarHQ5507Kosmos250.000 đ/m2200,000đ
304Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm - HQ5506Sàn PovarHQ5506Kosmos250.000 đ/m2200,000đ
305Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm - HQ5505Sàn PovarHQ5505Kosmos250.000 đ/m2200,000đ
306Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm - HQ5504Sàn PovarHQ5504Kosmos250.000 đ/m2200,000đ
307Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm - HQ5503Sàn PovarHQ5503Kosmos250.000 đ/m2200,000đ
308Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm - HQ5502Sàn PovarHQ5502Kosmos250.000 đ/m2200,000đ
309Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm - HQ5501Sàn PovarHQ5501Kosmos250.000 đ/m2200,000đ
310Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm - VF21600Sàn ThaixinVF21600Kosmos275.000 đ/m2225,000đ
311Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm - VF10635Sàn ThaixinVF10635Kosmos275.000 đ/m2225,000đ
312Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm - VF20644Sàn ThaixinVF20644Kosmos275.000 đ/m2225,000đ
313Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm - VF10628Sàn ThaixinVF10628Kosmos275.000 đ/m2225,000đ
314Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm - VF1082Sàn ThaixinVF1082Kosmos275.000 đ/m2225,000đ
315Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm - VF1067Sàn ThaixinVF1067Kosmos275.000 đ/m2225,000đ
316Sàn Gỗ Robina Lót Nền 12mm Bản Nhỏ - O134Sàn RobinaO134Kosmos470.000 đ/m2435,000đ
317Sàn Gỗ Robina Lót Nền 12mm Bản Nhỏ - W15Sàn RobinaW15Kosmos470.000 đ/m2435,000đ
318Sàn Gỗ Robina Lót Nền 12mm Bản Nhỏ - T11Sàn RobinaT11Kosmos470.000 đ/m2435,000đ
319Sàn Gỗ Robina Lót Nền 12mm Bản Nhỏ - O135Sàn RobinaO135Kosmos470.000 đ/m2435,000đ
320Sàn Gỗ Robina Lót Nền 12mm Bản Nhỏ - TWS211Sàn RobinaTWS211Kosmos470.000 đ/m2435,000đ
321Sàn Gỗ Robina Lót Nền 12mm Bản Nhỏ - TWS215Sàn RobinaTWS215Kosmos470.000 đ/m2435,000đ
322Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - AC22Sàn RobinaAC22Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
323Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - CE21Sàn RobinaCE21Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
324Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - O125Sàn RobinaO125Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
325Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - O120Sàn RobinaO120Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
326Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - O28Sàn RobinaO28Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
327Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - W18Sàn RobinaW18Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
328Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - O144Sàn RobinaO144Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
329Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - TWS213Sàn RobinaTWS213Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
330Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - TWS221Sàn RobinaTWS221Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
331Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - 0143Sàn RobinaO143Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
332Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - 0131Sàn RobinaO131Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
333Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - 0111Sàn RobinaO111Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
334Sàn Gỗ Robina Lót Nền 8mm Bản Lớn - 0134Sàn RobinaO134Kosmos320.000 đ/m2285,000đ
335Sàn gỗ Egger lót sàn - EHL103 12mmSàn EggerEHL103Kosmos520.000 đ/m2485,000đ
336Sàn gỗ Egger lót sàn - EHL132 12mmSàn EggerEHL132Kosmos520.000 đ/m2485,000đ
337Sàn gỗ Egger lót sàn - EPL097 12mmSàn EggerEHL097Kosmos520.000 đ/m2485,000đ
338Sàn gỗ Egger lót sàn - EHL015 12mmSàn EggerEHL015Kosmos520.000 đ/m2485,000đ
339Sàn gỗ Egger lót sàn Classic - EPL205 8mmSàn EggerEPL205Kosmos360.000 đ/m2325,000đ
340Sàn gỗ Egger lót sàn Classic - EPL177 8mmSàn EggerEPL177Kosmos360.000 đ/m2325,000đ
341Sàn gỗ Egger lót sàn Classic - EPL175 8mmSàn EggerEPL175Kosmos360.000 đ/m2325,000đ
342Sàn gỗ Egger lót sàn Classic - EPL100 8mmSàn EggerEPL100Kosmos360.000 đ/m2325,000đ
343Sàn Gỗ EggerSàn gỗ Egger lót sàn Classic - EPL105 8mmSàn EggerEPL105Kosmos360.000 đ/m2325,000đ
344Sàn gỗ Egger lót sàn Classic - EPL110 8mmSàn EggerEPL110Kosmos360.000 đ/m2325,000đ
345Sàn gỗ Egger lót sàn Classic - EPL096 8mmSàn EggerEPL096Kosmos360.000 đ/m2325,000đ
346Sàn gỗ Egger lót sàn Classic - EPL065 8mmSàn EggerEPL065Kosmos360.000 đ/m2325,000đ
347Sàn Gỗ Xương Cá Đế Cao Su - X15-4Sàn KosmosX15-4Kosmos325.000 đ/m2290,000đ
348Sàn Gỗ Xương Cá Đế Cao Su - X15-2Sàn KosmosX15-2Kosmos325.000 đ/m2290,000đ
349Sàn Gỗ Xương Cá Đế Cao Su - X15-3Sàn KosmosX15-3Kosmos325.000 đ/m2290,000đ
350Sàn Gỗ Xương Cá Đế Cao Su - X15-1Sàn KosmosX15-1Kosmos325.000 đ/m2290,000đ
351Nẹp T10 Uốn Tấm Ốp Than TrePhụ Kiện Than TreTTT10Kosmos123.500 đ/thanh
: 95,000đ
352Nẹp U led Tấm Ốp Than TrePhụ Kiện Than TreU28LEDKosmos136.500 đ/thanh
: 105,000đ
353Nẹp Chân Tường Có Đèn Tấm Ốp Than TrePhụ Kiện Than TreCTLED01Kosmos260.000 đ/thanh
: 200,000đ
354Nẹp V Góc Ngoài Tấm Ốp Than Tre - V20Phụ Kiện Than TreNV20Kosmos123.500 đ/thanh
: 95,000đ
355Nẹp Góc Ngoài Tấm Ốp Than TrePhụ Kiện Than TreNGN01Kosmos136.500 đ/thanh
: 105,000đ
356Nẹp Kết Thúc Góc Tấm Ốp Than TrePhụ Kiện Than TreDNKT01Kosmos123.500 đ/thanh
: 95,000đ
357Nẹp kết thúc uốn L5 Tấm Ốp Than TrePhụ Kiện Than TreDNL5TTKosmos97.500 đ/thanh
Màu Sắc: Sâm Banh: 75,000đ
Màu Sắc: Vàng Đồng: 75,000đ
Màu Sắc: Đen: 75,000đ
358Nẹp H12 Rãnh Tấm Ốp Than TrePhụ Kiện Than TreDNH12TTKosmos123.500 đ/thanh
: 95,000đ
359Nẹp H8 nối Tấm Ốp Than TrePhụ Kiện Than TreDNH8TTKosmos110.500 đ/thanh
: 85,000đ
360Lam 4 Sóng Thấp Ngoài Trời - CoffeeLam 4 SóngDN4S02Đại Namđ/thanh
361Lam 4 Sóng Thấp Ngoài Trời - GreyLam 4 SóngDN4S03Đại Namđ/thanh
362Lam 4 Sóng Thấp Ngoài Trời - BrownLam 4 SóngDN4S04Đại Namđ/thanh
363Lam 4 Sóng Thấp Ngoài Trời - WoodLam 4 SóngDN4S01Đại Namđ/thanh
364Lam 1 Sóng Ngoài Trời 3D ĐN - TeakLam 1 sóngL1SDN-02Đại Namđ/thanh
365Lam 1 Sóng Ngoài Trời 3D ĐN - BrownLam 1 sóngL1SDN-03Đại Namđ/thanh
366Lam 1 Sóng Ngoài Trời 3D ĐN - GreyLam 1 sóngL1SDN-04Đại Namđ/thanh
367Lam 1 Sóng Ngoài Trời 3D ĐN - CoffeeLam 1 sóngL1SDN-01Đại Namđ/thanh
368Sàn Gỗ Nhựa Ngoài Trời Lỗ Tròn 3D - TeakSàn Lỗ TrònDNLT-03Đại Nam230.000 đ/thanh
369Sàn Gỗ Nhựa Ngoài Trời Lỗ Tròn 3D - CoffeeSàn Lỗ TrònDNLT-04Đại Nam230.000 đ/thanh
370Sàn Gỗ Nhựa Ngoài Trời Lỗ Tròn 3D - BrownSàn Lỗ TrònDNLT-02Đại Nam230.000 đ/thanh
371Sàn Gỗ Nhựa Ngoài Trời Lỗ Tròn 3D - GreySàn Lỗ TrònDNLT-01Đại Nam230.000 đ/thanh
372Sàn Chịu Lực - SL05 (Ngang 33cm, dày 2.2cm, dài 3m)Sàn Chịu LựcSL05HX480.000 đ/thanh210,000đ
373Sàn Chịu Lực - SL06 (Ngang 33cm, dày 2.2cm, dài 3m)Sàn Chịu LựcSL06HX480.000 đ/thanh210,000đ
374Sàn Chịu Lực - SL07 (Ngang 33cm, dày 2.2cm, dài 3m)Sàn Chịu LựcSL07HX480.000 đ/thanh210,000đ
375Sàn Chịu Lực - SL08 (Ngang 33cm, dày 2.2cm, dài 3m)Sàn Chịu LựcSL08HX480.000 đ/thanh210,000đ
376Sàn Chịu Lực - SL02 (Ngang 33cm, dày 2.2cm, dài 3m)Sàn Chịu LựcSL02HX480.000 đ/thanh210,000đ
377Sàn Chịu Lực - SL03 (Ngang 33cm, dày 2.2cm, dài 3m)Sàn Chịu LựcSL03HX480.000 đ/thanh210,000đ
378Sàn Chịu Lực - SL04 (Ngang 33cm, dày 2.2cm, dài 3m)Sàn Chịu LựcSL04HX480.000 đ/thanh210,000đ
379Sàn Chịu Lực - SL01 (Ngang 33cm, dày 2.2cm, dài 3m)Sàn Chịu LựcSL01HX480.000 đ/thanh210,000đ
380Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D68Lam 4 SóngD68HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
381Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D18Lam 4 SóngD18HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
382Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D07Lam 4 SóngD07HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
383Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D29Lam 4 SóngD29HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
384Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D59Lam 4 SóngD59HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
385Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D12Lam 4 SóngD12HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
386Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D39Lam 4 SóngD39HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
387Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D49Lam 4 SóngD49HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
388Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Cao - D27Lam 4 SóngD27HSK-ĐN155.000 đ/thanh115,000đ
389Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E58Lam 4 SóngE58HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
390Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E79Lam 4 SóngE79HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
391Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E99Lam 4 SóngE99HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
392Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E30Lam 4 SóngE30HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
393Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E34Lam 4 SóngE34HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
394Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E36Lam 4 SóngE36HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
395Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E49Lam 4 SóngE49HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
396Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E52Lam 4 SóngE52HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
397Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E29Lam 4 SóngE29HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
398Lam Nhựa Giả Gỗ 4 Sóng Thấp - E18Lam 4 SóngE18HSK-ĐN106.000 đ/thanh66,000đ
399Nẹp Kết Thúc Có Máng Tấm Than TrePhụ Kiện Than TreMD-SK06Đại Nam65.000 đ/thanh
Loại: 5mm: 50,000đ
Loại: 8mm: 73,077đ
400Nẹp Kết Thúc Tấm Than TrePhụ Kiện Than TreKT-SK05Đại Nam55.000 đ/cây
Loại: 5mm: 42,308đ
Loại: 8mm: 57,692đ
401Nẹp H Nối Tấm Than TrePhụ Kiện Than TreNH-SK04Đại Nam55.000 đ/thanh
Loại: 5mm: 42,308đ
Loại: 8mm: 57,692đ
402Nẹp H Có Máng Đèn Tấm Than TrePhụ Kiện Than TreNH-SK07Đại Nam65.000 đ/thanh
Loại: 5mm: 50,000đ
Loại: 8mm: 73,077đ
403Nẹp H Lệch Tấm Than TrePhụ Kiện Than TreNL-SK03Đại Nam55.000 đ/thanh
Loại: 5mm: 42,308đ
Loại: 8mm: 57,692đ
404Nẹp Góc Trong Tấm Than TrePhụ Kiện Than TreGT-SK02Đại Nam55.000 đ/thanh
Loại: 5mm: 42,308đ
Loại: 8mm: 57,692đ
405Nẹp Góc Ngoài Tấm Than TrePhụ Kiện Than TreGN-SK01Đại Nam55.000 đ/thanh
Loại: 5mm: 42,308đ
Loại: 8mm: 57,692đ
406Nẹp Kết Thúc Tấm Than TrePhụ Kiện Than TreKT-SK508Đại Nam55.000 đ/thanh
Loại: 5mm: 42,308đ
Loại: 8mm: 57,692đ
407Nẹp U InoxPhụ KIện InoxNU-01AV60.000 đ/thanh
Loại: U10: 30,000đ
Loại: U15: 35,000đ
Loại: U20: 40,000đ
408Nẹp T inox T10 - 10mmPhụ KIện InoxNT-10AV190.000 đ/thanh
Màu Sắc: Trắng Gương: 95,000đ
Màu Sắc: Vàng Gương: 95,000đ
Màu Sắc: Đồng Gương: 95,000đ
Màu Sắc: Đen Gương: 95,000đ
409Nẹp V Inox - Nẹp Trang Trí Inox Chữ VPhụ KIện InoxV10-10VGAV50.000 đ/thanh
Loại: V10, Màu Sắc: Vàng Gương: 25,000đ
Loại: V10, Màu Sắc: Đen Gương: 25,000đ
Loại: V15, Màu Sắc: Vàng Gương: 30,000đ
Loại: V15, Màu Sắc: Đen Gương: 30,000đ
Loại: V20, Màu Sắc: Vàng Gương: 35,000đ
Loại: V20, Màu Sắc: Đen Gương: 35,000đ
Loại: V25, Màu Sắc: Vàng Gương: 40,000đ
Loại: V25, Màu Sắc: Đen Gương: 40,000đ
Loại: V30, Màu Sắc: Vàng Gương: 45,000đ
Loại: V30, Màu Sắc: Đen Gương: 45,000đ
410Nẹp La Inox xước trắngPhụ KIện InoxLA-04XTAV700.000 đ/cuộn
Loại: 2cm: 500,000đ
Loại: 3cm: 740,000đ
Loại: 5cm: 1,220,000đ
411Nẹp La Inox xước đenPhụ KIện InoxLA-03XDAV700.000 đ/cuộn
Loại: 2cm: 500,000đ
Loại: 3cm: 740,000đ
Loại: 5cm: 1,220,000đ
412La Inox Vàng XướcPhụ KIện InoxLA-02XGAV700.000 đ/cuộn
Loại: 2cm: 500,000đ
Loại: 3cm: 740,000đ
Loại: 5cm: 1,220,000đ
413La Inox Vàng Gương - 100m/cuộnPhụ KIện InoxLA-01VGAV394.500 đ/cuộn
Loại: 1.5cm: 375,000đ
Loại: 10cm: 2,410,000đ
Loại: 1cm: 265,000đ
Loại: 2cm: 500,000đ
Loại: 3cm: 740,000đ
Loại: 5cm: 1,220,000đ
Loại: 8cm: 1,940,000đ
414Tấm ốp than tre vân đá PET - TT-838Tấm Ốp Than Tre Vân ĐáTT-838Kosmosđ/tấm
415Tấm ốp than tre vân bê tông xám - TT-834Than Tre Vân Bê TôngTT-834Kosmosđ/tấm
416Tấm ốp than tre vân bê tông xi măng xám - TT-835Than Tre Vân Bê TôngTT-835Kosmosđ/tấm
417Tấm ốp than tre vân kim loại đỏ đồng - TT-836Tấm Ốp Than Tre Kim LoạiTT-836Kosmosđ/tấm
418Tấm ốp than tre vân kim loại vàng đồng - TT-837Tấm Ốp Than Tre Kim LoạiTT-837Kosmosđ/tấm
419Tấm ốp than tre vân đá đen - TT-827Tấm Ốp Than Tre Vân ĐáTT-827Kosmos760.280 đ/tấm700,280đ
420Tấm ốp than tre vân vải vàng đậm - TT-832cxTấm Ốp Than Tre Vân VảiTT-832cxKosmos974.000 đ/tấm854,000đ
421Tấm ốp than tre vân bê tông trắng kem - TT-833Than Tre Vân Bê TôngTT-833Kosmosđ/tấm
422Tấm ốp than tre vân gỗ nâu - TT-823Tấm Ốp Than Tre Vân GỗTT-823Kosmos760.280 đ/tấm700,280đ
423Tấm ốp than tre vân vải trắng nghi - TT-824Tấm Ốp Than Tre Vân VảiTT-824Kosmos820.280 đ/tấm700,280đ
424Tấm ốp than tre vân gỗ nâu walnut - TT-825Tấm Ốp Than Tre Vân GỗTT-825Kosmos760.280 đ/tấm700,280đ
425Tấm ốp than tre vân đá xám - TT-826Tấm Ốp Than Tre Vân ĐáTT-826Kosmos760.280 đ/tấm700,280đ
426Tấm ốp than tre vân vải xám - TT-820Tấm Ốp Than Tre Vân VảiTT-820Kosmos820.280 đ/tấm700,280đ
427Tấm ốp than tre vân vải trắng - TT-821Tấm Ốp Than Tre Vân VảiTT-821Kosmos820.280 đ/tấm700,280đ
428Tấm ốp than tre vân gỗ xám - TT-822Tấm Ốp Than Tre Vân GỗTT-822Kosmos760.280 đ/tấm700,280đ
429Tấm ốp than tre đơn nâu - TT-817Tấm Ốp Than Tre TrơnTT-817Kosmos828.600 đ/tấm768,600đ
430Tấm ốp than tre đơn xám - TT-818Tấm Ốp Than Tre TrơnTT-818Kosmos828.600 đ/tấm768,600đ
431Tấm ốp than tre vân vải vàng - TT-819cxTấm Ốp Than Tre Vân VảiTT-819cxKosmos974.000 đ/tấm854,000đ
432Tấm ốp than tre sóng nước bạc - TT-814Tấm Ốp Than Tre Sóng NướcTT-814Kosmos1.315.232 đ/tấm1,554,280đ
433Tấm ốp than tre sóng nước hồng trà - TT-815Tấm Ốp Than Tre Sóng NướcTT-815Kosmos1.315.232 đ/tấm1,554,280đ
434Tấm ốp than tre đơn trắng - TT-816Tấm Ốp Than Tre TrơnTT-816Kosmos828.600 đ/tấm768,600đ
435Tấm ốp than tre kim loại vàng - TT-809vTấm Ốp Than Tre Kim LoạiTT-809vKosmos1.690.792 đ/tấm1,998,100đ
436Tấm ốp than tre tráng gương PET đen - TT-811Tấm Ốp Than Tre GươngTT-811Kosmos1.717.000 đ/tấm1,537,000đ
437Tấm ốp than tre tráng gương PET vàng - TT-812Tấm Ốp Than Tre GươngTT-812Kosmos1.717.000 đ/tấm1,537,000đ
438Tấm ốp than tre tráng gương PET hồng - TT-813Tấm Ốp Than Tre GươngTT-813Kosmos1.717.000 đ/tấm1,537,000đ
439Tấm ốp than tre vân đá PET trắng- TT-804Tấm Ốp Than Tre Vân ĐáTT-804Kosmos1.255.600 đ/tấm1,195,600đ
440tấm ốp than treTấm ốp than tre vân đá PET đen- TT-805Tấm Ốp Than Tre Vân ĐáTT-805Kosmos1.255.600 đ/tấm1,195,600đ
441Tấm ốp than tre kim loại xước dọc- TT-806xTấm Ốp Than Tre Kim LoạiTT-806xKosmos1.690.792 đ/tấm1,998,100đ
442Tấm ốp than tre kim loại hồng trà - TT-808xTấm Ốp Than Tre Kim LoạiTT-808xKosmos1.690.792 đ/tấm1,998,100đ
443Tấm ốp than tre vân gỗ - TT-801cxTấm Ốp Than Tre Vân GỗTT-801cxKosmos828.600 đ/tấm768,600đ
444Tấm ốp than tre vân gỗ - TT-802cxTấm Ốp Than Tre Vân GỗTT-802cxKosmos828.600 đ/tấm768,600đ
445Tấm ốp than tre vân gỗ - TT-803cxTấm Ốp Than Tre Vân GỗTT-803cxKosmos828.600 đ/tấm768,600đ
446Tấm Ốp Than Tre Vân Đá - P01Tấm Ốp Than Tre Vân ĐáP01Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
447Tấm Ốp Than Tre Vân Đá - P75Tấm Ốp Than Tre Vân ĐáP75Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
448Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước - KL50029Tấm Ốp Than Tre Nhôm XướcKL50029Đại Nam590.000 đ/tấm530,000đ
449Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước - KL8075Tấm Ốp Than Tre Nhôm XướcKL8075Đại Nam590.000 đ/tấm530,000đ
450Tấm inox 3D sóng nước xanh - AV3D06XSản Phẩm Inox 3DAV3D01-10AV715.000 đ/tấm615,000đ
451Tấm inox 3D vàng gương - AV3D04Sản Phẩm Inox 3DAV3D01-5AV670.000 đ/tấm570,000đ
452Tấm inox 3D xanh gương - AV3D04XSản Phẩm Inox 3DAV3D01-6AV750.000 đ/tấm650,000đ
453Tấm inox 3D vàng gương - AV3D05Sản Phẩm Inox 3DAV3D01-7AV670.000 đ/tấm570,000đ
454Tấm inox 3D gương vàng dập sóng - AV3D06Sản Phẩm Inox 3DAV3D01-8AV635.000 đ/tấm535,000đ
455Tấm inox 3D gương đen dập sóng - AV3D06DSản Phẩm Inox 3DAV3D01-9AV635.000 đ/tấm535,000đ
456Tấm inox 3D xanh gương - AV3D01XSản Phẩm Inox 3DAV3D01-1AV750.000 đ/tấm650,000đ
457Tấm inox 3D xanh gương - AV3D02XSản Phẩm Inox 3DAV3D01-2AV750.000 đ/tấm650,000đ
458Tấm inox 3D vàng gương - AV3D03Sản Phẩm Inox 3DAV3D01-3AV670.000 đ/tấm570,000đ
459Tấm inox 3D xanh gương - AV3D03XSản Phẩm Inox 3DAV3D01-4AV750.000 đ/tấm650,000đ
460Tấm inox 3D vàng gương - AV3D01Sản Phẩm Inox 3DAV3D01AV670.000 đ/tấm570,000đ
461Tấm ốp than tre tráng gương PET bạc - TT-810Tấm Ốp Than Tre GươngTT-810Kosmos1.717.000 đ/tấm1,537,000đ
462Lam 3 Sóng Thấp SPC - 100 (198x15x3000mm)Lam 3 SóngK3S200-100Kosmos190.000 đ/thanh150,000đ
463Lam 3 Sóng Thấp SPC - 012 (198x15x3000mm)Lam 3 SóngK3S200-012Kosmos190.000 đ/thanh150,000đ
464Lam 3 Sóng Thấp SPC - 017 (198x15x3000mm)Lam 3 SóngK3S200-017Kosmos190.000 đ/thanh150,000đ
465Lam 3 Sóng Thấp SPC - 019 (198x15x3000mm)Lam 3 SóngK3S200-019Kosmos190.000 đ/thanh150,000đ
466Lam 3 Sóng Thấp SPC - 020 (198x15x3000mm)Lam 3 SóngK3S200-020Kosmos190.000 đ/thanh150,000đ
467Lam 3 Sóng Thấp SPC - 021 (198x15x3000mm)Lam 3 SóngK3S200-021Kosmos190.000 đ/thanh150,000đ
468Lam 3 Sóng Thấp SPC - 009M (198x15x3000mm)Lam 3 SóngK3S200-009MKosmos190.000 đ/thanh150,000đ
469Lam 3 Sóng Thấp SPC - 001 (198x15x3000mm)Lam 3 SóngK3S200-001Kosmos190.000 đ/thanh150,000đ
470Lam 3 sóng cao SPC - 010 (200x30x3000mm)Lam 3 SóngK3SC30-010Kosmos230.000 đ/thanh190,000đ
471Lam 3 sóng cao SPC - 017 (200x30x3000mm)Lam 3 SóngK3SC30-017Kosmos230.000 đ/thanh190,000đ
472Lam 3 sóng cao SPC - 009 (200x30x3000mm)Lam 3 SóngK3SC30-009Kosmos230.000 đ/thanh190,000đ
473Lam 4 sóng cao 25mm PVC - 010 (200x25x3000mm)Lam 4 Sóng4S200X25-010Kosmos230.000 đ/thanh190,000đ
474Lam 4 sóng cao 25mm PVC - 003 (200x25x3000mm)Lam 4 Sóng4S200X25-003Kosmos286.000 đ/thanh246,000đ
475Lam 4 sóng cao 25mm PVC - 008 (200x25x3000mm)Lam 4 Sóng4S200X25-008Kosmos286.000 đ/thanh246,000đ
476Lam 4 sóng cao 25mm PVC - 009 (200x25x3000mm)Lam 4 Sóng4S200X25-009Kosmos286.000 đ/thanh246,000đ
477Lam 4 sóng thấp PVC - 011 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-011Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
478Lam 4 sóng thấp PVC - 013 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-013Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
479Lam 4 sóng thấp PVC - 009 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-009Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
480Lam 4 sóng thấp PVC - 008 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-008Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
481Lam 4 sóng thấp PVC - 007 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-007Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
482Lam 4 sóng thấp PVC - 010 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-010Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
483Lam 4 sóng thấp PVC - 003 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-003Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
484Lam 4 sóng thấp PVC - 005 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-005Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
485Lam 4 sóng thấp PVC - 001 (150x9x3000mm)Lam 4 Sóng4S150X9-001Kosmos188.500 đ/thanh148,500đ
486Lam 3 sóng cao PVC - 010 (205x30x3000mm)Lam 3 Sóng3SC30-010Kosmosđ/thanh
487Lam 3 sóng cao PVC - 009 (205x30x3000mm)Lam 3 Sóng3SC30-009Kosmosđ/thanh
488Lam 3 sóng VIP PVC - 101 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-101Kosmosđ/thanh
489Lam 3 sóng thấp PVC - 102 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-102Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
490Lam 3 sóng thấp PVC - 011 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-011Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
491Lam 3 sóng thấp PVC - 013 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-013Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
492Lam 3 sóng thấp PVC - 016 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-016Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
493Lam 3 sóng thấp PVC - 009 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-009Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
494Lam 3 sóng thấp PVC - 010 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-010Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
495Lam 3 sóng thấp PVC - 015 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-015Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
496Lam 3 sóng thấp PVC - 005 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-005Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
497Lam 3 sóng thấp PVC - 007 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-007Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
498Lam 3 sóng thấp PVC - 008 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-008Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
499Lam 3 sóng thấp PVC - 003 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-003Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
500Lam 3 sóng thấp PVC - 001 (200x15x3000mm)Lam 3 Sóng3S200X15-001Kosmos238.000 đ/thanh198,000đ
501Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD73 (Khổ 2m4 )Nhựa Ốp TườngVD73Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
502Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD74 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD74Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
503Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD75 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD75Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
504Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD68 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD68Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
505Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD71 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD71Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
506Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD79 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD79Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
507Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD81 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD81Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
508Tấm nhựa giả đáTấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD82 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD82Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
509Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD77 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD77Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
510Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD77B (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD77bĐại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
511Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD93 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD93Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
512Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD90 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD90Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
513Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD88 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD88Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
514Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD86 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD86Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
515Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD97 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD97Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
516Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD67 (Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD67Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
517Tấm ốp Nano 8mm SPC- KNANO9-010Tấm Ốp NanoKNANO9010Kosmos250.814 đ/thanh296,400đ
518Tấm ốp Nano 8mm SPC- KNANO9-012Tấm Ốp NanoKNANO9012Kosmos250.814 đ/thanh296,400đ
519Tấm ốp Nano 8mm SPC- KNANO9-020Tấm Ốp NanoKNANO9020Kosmos250.814 đ/thanh296,400đ
520Tấm ốp Nano 8mm SPC- KNANO9-100Tấm Ốp NanoKNANO9100Kosmos250.814 đ/thanh296,400đ
521Tấm ốp Nano 8mm SPC- KNANO9-019Tấm Ốp NanoKNANO9019Kosmos250.814 đ/thanh296,400đ
522Tấm ốp Nano 8mm SPC- KNANO9-017Tấm Ốp NanoKNANO9017Kosmos250.814 đ/thanh296,400đ
523Tấm ốp Nano 8mm SPC- KNANO9-009Tấm Ốp NanoKNANO9009Kosmos250.814 đ/thanh296,400đ
524Tấm ốp Nano 8mm SPC- KNANO9-001Tấm Ốp NanoKNANO9001Kosmos250.814 đ/thanh296,400đ
525Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1896 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1896Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
526Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1893 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1893Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
527Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1894 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1894Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
528Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1895 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1895Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
529Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1890 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1890Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
530Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1891 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1891Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
531Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1892 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1892Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
532Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1884 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1884Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
533Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1886( Bản lớn )Sàn KosmosKB1886Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
534Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1887 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1887Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
535Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1888 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1888Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
536Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1889 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1889Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
537Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1882 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1882Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
538Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1883 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1883Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
539Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1881 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1881Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
540Sàn Gỗ Kosmos 132x1223x12mm - KB1880 ( Bản lớn )Sàn KosmosKB1880Kosmos85.516 đ/thanh35,516đ
541Sàn Gỗ Kosmos 1225x202x8mm - S298 ( Bản lớn )Sàn KosmosKMS298Kosmos90.826 đ/thanh40,826đ
542Sàn Gỗ Kosmos 1225x202x8mm - S297 ( Bản lớn )Sàn KosmosKMS297Kosmos89.818 đ/thanh39,818đ
543Sàn Gỗ Kosmos 1225x202x8mm - S294 ( Bản lớn)Sàn KosmosKMS294Kosmos90.826 đ/thanh40,826đ
544Sàn Gỗ Kosmos 1225x202x8mm - S292 ( Bản lớn )Sàn KosmosKMS292Kosmos90.826 đ/thanh40,826đ
545Sàn Gỗ Kosmos 1225x202x8mm - S291 ( Bản lớn )Sàn KosmosKMS291Kosmos90.826 đ/thanh40,826đ
546Sàn Gỗ Kosmos 1225x202x8mm - S290 ( Bản lớn )Sàn KosmosKMS290Kosmos90.826 đ/thanh40,826đ
547Sàn Gỗ Kosmos 1225x202x8mm - S296 ( Bản lớn )Sàn KosmosKMS296Kosmos90.826 đ/thanh40,826đ
548Sàn Gỗ Kosmos 1225x202x8mm - S293 ( Bản lớn )Sàn KosmosKMS293Kosmos90.826 đ/thanh40,826đ
549Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M198 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM198Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
550Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M199 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM199Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
551Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M200 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM200Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
552Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M201 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM201Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
553Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M195 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM195Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
554Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M196 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM196Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
555Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M197 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM197Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
556Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M194 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM194Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
557Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M191 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM191Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
558Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M190 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM190Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
559Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M193 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM193Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
560Sàn Gỗ Kosmos 813x132x8mm - M192 ( Bản nhỏ )Sàn KosmosKM192Kosmos68.780 đ/thanh18,780đ
561Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD2007 ( Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD2007Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
562Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD2010 ( Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD2010Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
563Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD8001( Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD8001Đại Nam286.016 đ/tấm338,000đ
564Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - VD2002 ( Khổ 2m4 )Tấm Nhựa Giả ĐáVD2002Đại Nam253.014 đ/tấm299,000đ
565Thanh Lam Gỗ Nhựa SW_S150H52Lam Hộp Ngoài trờiSW_S150H52SW-ĐN501.085 đ/thanh
: 441,085đ
566Thanh Lam Gỗ Nhựa SW_S60H30Lam Hộp Ngoài trờiSW_S60H30SW-ĐN224.425 đ/thanh
: 164,425đ
567Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - KB06026 ( Khổ 2m8 )Tấm Nhựa Giả ĐáKB06026Đại Nam333.494 đ/tấm377,000đ
568Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - KB8037 ( Khổ 2m8 )Tấm Nhựa Giả ĐáKB8037Đại Nam333.494 đ/tấm377,000đ
569Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - KB8038 ( Khổ 2m8 )Tấm Nhựa Giả ĐáKB8038Đại Nam333.494 đ/tấm377,000đ
570Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - KB8079 ( Khổ 2m8 )Tấm Nhựa Giả ĐáKB8076Đại Nam333.494 đ/tấm377,000đ
571Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - KB8076 ( Khổ 2m8 )Tấm Nhựa Giả ĐáKB8079Đại Nam333.494 đ/tấm377,000đ
572Tấm Nhựa PVC Vân Đá ĐN - KB03 ( Khổ 2m8 )Tấm Nhựa Giả ĐáKB03Đại Nam333.494 đ/tấm377,000đ
573Tấm Ốp Than Tre Trơn - P34Tấm Ốp Than Tre TrơnP34Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
574Tấm Ốp Than Tre Vân Gỗ - P55Tấm Ốp Than Tre Vân GỗP55Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
575Tấm Ốp Than Tre Vân Gỗ - P86Tấm Ốp Than Tre Vân GỗP86Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
576Tấm Ốp Than Tre Vân Vải - P20Tấm Ốp Than Tre Vân VảiP20Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
577Tấm Ốp Than Tre Vân Vải - P12Tấm Ốp Than Tre Vân VảiP12Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
578Tấm Ốp Than Tre Vân Vải - P92Tấm Ốp Than Tre Vân VảiP92Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
579Tấm Ốp Than Tre Vân Vải - P16Tấm Ốp Than Tre Vân VảiP16Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
580Tấm Ốp Than Tre Vân Vải - P17Tấm Ốp Than Tre Vân VảiP17Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
581Tấm Ốp Than Tre Vân Vải - P89Tấm Ốp Than Tre Vân VảiP89Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
582Tấm Ốp Than Tre Vân Vải - KL52503Tấm Ốp Than Tre Vân VảiL52503Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
583Tấm Ốp Than Tre Vân Đá - P8038Tấm Ốp Than Tre Vân ĐáP8038Đại Nam500.000 đ/tấm440,000đ
584Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước - KL52206Tấm Ốp Than Tre Nhôm XướcL52206Đại Nam590.000 đ/tấm530,000đ
585Tấm ốp Than Tre kl8074Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước - KL8074Tấm Ốp Than Tre Nhôm XướcKL8074Đại Nam590.000 đ/tấm530,000đ
586Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước - KL8079Tấm Ốp Than Tre Nhôm XướcKL8079Đại Nam590.000 đ/tấm530,000đ
587Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước - KL52013Tấm Ốp Than Tre Nhôm XướcL52013Đại Nam590.000 đ/tấm530,000đ
588Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước - P95157Tấm Ốp Than Tre Nhôm XướcP95157Đại Nam590.000 đ/tấm530,000đ
589Đá Hoa Cương PVC P-657Tấm Nhựa Giả ĐáP-657TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
590Đá Hoa Cương PVC P-655Tấm Nhựa Giả ĐáP-655TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
591Đá Hoa Cương PVC P-654Tấm Nhựa Giả ĐáP-654TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
592Đá Hoa Cương PVC P-653Tấm Nhựa Giả ĐáP-653TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
593Đá Hoa Cương PVC P-651Tấm Nhựa Giả ĐáP-651TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
594Đá Hoa Cương PVC P-648Tấm Nhựa Giả ĐáP-648TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
595Đá Hoa Cương PVC P-642Tấm Nhựa Giả ĐáP-642TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
596Đá Hoa Cương PVC P-638Tấm Nhựa Giả ĐáP-638TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
597Đá Hoa Cương PVC P-635Tấm Nhựa Giả ĐáP-635TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
598Đá Hoa Cương PVC P-634Tấm Nhựa Giả ĐáP-634TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
599Đá Hoa Cương PVC P-633Tấm Nhựa Giả ĐáP-633TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
600Đá Hoa Cương PVC P-9625Tấm Nhựa Giả ĐáP-9625TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
601Đá Hoa Cương PVC P-617Tấm Nhựa Giả ĐáP-617TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
602Đá Hoa Cương PVC P-611Tấm Nhựa Giả ĐáP-611TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
603Đá Hoa Cương PVC P-607Tấm Nhựa Giả ĐáP-607TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
604Đá Hoa Cương PVC P-602Tấm Nhựa Giả ĐáP-602TG-ĐN346.942 đ/tấm410,000đ
605Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2027Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2027Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
606Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2025Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2025Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
607Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2023Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2023Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
608Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2022Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2022Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
609Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2021Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2021Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
610Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2020Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2020Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
611Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2019Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2019Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
612Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2018Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2018Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
613Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2017Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2017Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
614Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2016Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2016Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
615Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2015Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2015Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
616Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2014Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2014Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
617Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2013Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2013Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
618Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2012Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2012Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
619Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2011Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2011Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
620Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2010Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2010Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
621Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2009Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2009Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
622Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2008Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2008Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
623Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2007Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2007Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
624Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2006Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2006Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
625Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2005Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2005Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
626Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2004Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2004Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
627Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2003Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2003Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
628Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2002Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2002Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
629Tấm Nhựa Giả Đá Kosmos - PVC2001Tấm Nhựa Giả ĐáPVC2001Kosmos430.000 đ/tấm370,000đ
630Tranh Vân Đá VD-N56Tranh vân đáVD-N56Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
631Tranh Vân Đá VD-N55Tranh vân đáVD-N55Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
632Tranh Giả Đá VD-N54Tranh vân đáVD-N54Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
633Tranh Vân Đá VD-N53Tranh vân đáVD-N53Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
634Tranh Tráng Gương Vân Đá VD-N52Tranh vân đáVD-N52Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
635Tranh Vân Đá VD-N51Tranh vân đáVD-N51Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
636Tranh Vân Đá VD-N49Tranh vân đáVD-N49Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
637Tranh Vân Đá VD-N48Tranh vân đáVD-N48Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
638Tranh Tráng Gương VD-N47Tranh vân đáVD-N47Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
639Tranh Vân Đá VD-N45Tranh vân đáVD-N45Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
640Tranh Vân Đá VD-N44Tranh vân đáVD-N44Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
641Tranh Vân Đá VD-N41Tranh vân đáVD-N41Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
642Tranh Vân Đá VD-N40Tranh vân đáVD-N40Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
643Tranh Vân Đá VD-N39Tranh vân đáVD-N39Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
644Tranh Vân Đá VD-N38Tranh vân đáVD-N38Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
645Tranh Vân Đá VD-N37Tranh vân đáVD-N37Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
646Tranh Vân Đá VD-N36Tranh vân đáVD-N36Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
647Tranh Vân Đá VD-N35Tranh vân đáVD-N35Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
648Tranh Vân Đá VD-N34Tranh vân đáVD-N34Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
649Tranh Vân Đá VD-N33Tranh vân đáVD-N33Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
650Tranh Vân Đá VD-N32Tranh vân đáVD-N32Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
651Tranh Vân Đá VD-N31Tranh vân đáVD-N31Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
652Tranh Vân Đá VD-N29Tranh vân đáVD-N29Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
653Tranh Vân Đá VD-N28Tranh vân đáVD-N28Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
654Tranh Vân Đá VD-N27Tranh vân đáVD-N27Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
655Tranh Vân Đá VD-N26Tranh vân đáVD-N26Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
656Tranh Vân Đá VD-N25Tranh vân đáVD-N25Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
657Tranh Vân Đá VD-N23Tranh vân đáVD-N23Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
658Tranh Vân Đá VD-N22Tranh vân đáVD-N22Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
659Tranh Vân Đá VD-N20Tranh vân đáVD-N20Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
660Tranh Vân Đá VD-N18Tranh vân đáVD-N19Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
661Tranh Vân Đá VD-N19Tranh vân đáVD-N18Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
662Tranh Vân Đá VD-N17Tranh vân đáVD-N17Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
663Tranh Vân Đá VD-N16Tranh vân đáVD-N16Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
664Tranh Vân Đá VD-N15Tranh vân đáVD-N15Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
665Tranh Vân Đá VD-N14Tranh vân đáVD-N14Đại Nam520.000 đ/m2608,400đ
666Thanh lam gỗ nhựa SW_S52H52Lam Hộp Ngoài trờiSWS52H52SW-ĐN243.363 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee: 183,363đ
Màu Sắc: Teak: 183,363đ
667Thanh lam gỗ nhựa SW_S100H52Lam Hộp Ngoài trờiSWS100H52SW-ĐN368.900 đ/thanh308,900đ
668Gỗ Ngoài Trời Ốp Tường Ngoại Thất SW_W148H21Lam 1 sóngSW148H21SW-ĐN257.981 đ/thanh
Loại: Giá m2: 498,623đ
Loại: Thanh: 187,981đ
669Thanh Đa Năng Ngoài Trời SW-W70H12Thanh Đa NăngSWW70H12SW-ĐN216.741 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee: 146,741đ
Màu Sắc: Teak: 146,741đ
670Gỗ Ngoài Trời Ốp Tường Ngoại Thất SW_W146H20Lam 1 sóngSW146H20SW-ĐN260.644 đ/thanh
Loại: Giá m2: 505,687đ
Loại: Thanh: 190,644đ
671Gỗ Ngoài Trời Ốp Tường SW_W142H10Lam 1 sóngSW142H10SW-ĐN275.869 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 205,869đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 499,925đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 499,925đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 205,869đ
672Gỗ Ngoài Trời Ốp Tường Ngoại Thất SW_W148H21_3DLam 1 sóngSW148H21_3DSW-ĐN267.218 đ/thanh
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 523,125đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Giá m2: 523,125đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 523,125đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 197,218đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Thanh: 197,218đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 197,218đ
673Thanh đa năng SW_W72H12Thanh Đa NăngSWW72H12SW-ĐN208.541 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee: 138,541đ
Màu Sắc: Teak: 138,541đ
674Thanh đa năng SW_W98H20Thanh Đa NăngSWW98H20SW-ĐN311.095 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee: 241,095đ
Màu Sắc: Teak: 241,095đ
675Thanh đa năng SW_W71H11Thanh Đa NăngSWW71H11SW-ĐN202.156 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee: 132,156đ
Màu Sắc: Teak: 132,156đ
676Lam 4 Sóng 1 Lớp SouthWood_W219H26Lam 4 SóngSW219H26SW-ĐN443.698 đ/thanh
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 664,307đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Giá m2: 664,307đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 664,307đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 373,698đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Thanh: 373,698đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 373,698đ
677Thanh bo góc gỗ nhựa ngoài trời SW_V123.5H52_3DKết Thúc Sàn Chữ LSWV1235H523DSW-ĐN445.499 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee: 375,499đ
Màu Sắc: Grey: 375,499đ
Màu Sắc: Teak: 375,499đ
678Thanh bo góc gỗ nhựa ngoài trời 1 Lớp SW_V123.5H52Kết Thúc Sàn Chữ LSWV123.5H52SW-ĐN445.499 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee: 375,499đ
Màu Sắc: Grey: 375,499đ
Màu Sắc: Teak: 375,499đ
679Sàn gỗ ngoài trời 1 Lớp SouthWood_D140H25_3DSàn 2D-3DSWD140H25-3DSW-ĐN309.310 đ/thanh
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 776,981đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Giá m2: 776,981đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 776,981đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 239,310đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Thanh: 239,310đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 239,310đ
680Sàn gỗ ngoài trời 1 Lớp SouthWood_D146H25_3DSàn 2D-3DSWD146H25-3DSW-ĐN379.406 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 309,406đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Thanh: 309,406đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 309,406đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 730,765đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Giá m2: 730,765đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 730,765đ
681Sàn gỗ nhựa ngoài trời 1 Lớp SW_D140H25Sàn 2D-3DSWD140H25SW-ĐN354.342 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 700,350đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 284,342đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Giá m2: 700,350đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Thanh: 284,342đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 700,350đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 284,342đ
682Sàn gỗ ngoài trời 1 Lớp SouthWood_D145H21_3DSàn 2D-3DSWD145H21-3DSW-ĐN359.761 đ/thanh
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 689,067đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 689,067đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 289,761đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 289,761đ
683Tấm Ốp Lam 3 Sóng 2 Lớp – SouthWood_W165H33Lam 3 SóngSW165H33SW-ĐN500.847 đ/thanh
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 430,847đ
Màu Sắc: Ebony, Loại: Thanh: 430,847đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 1,061,200đ
Màu Sắc: Argent, Loại: Giá m2: 1,061,200đ
Màu Sắc: Argent, Loại: Thanh: 430,847đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 430,847đ
Màu Sắc: Ebony, Loại: Giá m2: 1,061,200đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 1,061,200đ
684Sàn gỗ ngoài trời 2 lớp SW_D138H22.5Sàn Lỗ TrònSWD138H22.5SW-ĐN486.599 đ/thanh
Màu Sắc: Coffee, Loại: Giá m2: 1,040,877đ
Màu Sắc: Ebony, Loại: Giá m2: 1,040,877đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Giá m2: 1,040,877đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Giá m2: 1,040,877đ
Màu Sắc: Ebony, Loại: Thanh: 416,599đ
Màu Sắc: Grey, Loại: Thanh: 416,599đ
Màu Sắc: Teak, Loại: Thanh: 416,599đ
Màu Sắc: Coffee, Loại: Thanh: 416,599đ
685Thanh đa năng gỗ nhựa 3 lớp SWDN_3L120H10Thanh Đa NăngSW3L120H10SW-ĐN328.467 đ/thanh
Màu Sắc: Maple, Loại: Thanh: 258,467đ
Màu Sắc: Golden Sandal Wood, Loại: Thanh: 258,467đ
Màu Sắc: Glacier Silver, Loại: Giá m2: 743,239đ
Màu Sắc: Crimson Walnut, Loại: Giá m2: 743,239đ
Màu Sắc: Crimson Walnut, Loại: Thanh: 258,467đ
Màu Sắc: Glacier Silver, Loại: Thanh: 258,467đ
Màu Sắc: Golden Sandal Wood, Loại: Giá m2: 743,239đ
Màu Sắc: Maple, Loại: Giá m2: 743,239đ
686Thanh nẹp gỗ nhựa 3 lớp SWDN145.5x30Kết Thúc Sàn Chữ LSWDN145x30SW-ĐN524.233 đ/thanh
Màu Sắc: Crimson Walnut: 454,233đ
Màu Sắc: Glacier Silver: 454,233đ
Màu Sắc: Golden Sandal Wood: 454,233đ
Màu Sắc: Maple: 454,233đ
687Sàn gỗ nhựa ngoài trời 3 lớp SWDN145x30Sàn 2D-3DSW3DN145x30SW-ĐN519.860 đ/thanh
Loại: Thanh: 449,860đ
Loại: Giá m2: 449,860đ
688Tấm Ốp Tường Nano DN - H15Tấm Ốp NanoAVH15Đại Nam117.000 đ/tấm82,000đ
689Tấm Ốp Tường Nano DN- H23Tấm Ốp NanoAVH23Đại Nam117.000 đ/tấm82,000đ
690Tấm Ốp Tường Nano DN - H04Tấm Ốp NanoAVH04Đại Nam117.000 đ/tấm82,000đ
691