Sàn Povar

Sàn gỗ Povar là một lựa chọn tuyệt vời cho việc lắp đặt sàn gỗ trong không gian sống của bạn. Với chất lượng cao và độ bền ấn tượng, sàn gỗ Povar đã nhanh chóng chiếm lấy cảm tình của người tiêu dùng. Chất lượng và độ bền: Sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại của Đức, sàn gỗ Povar có lớp cốt xanh HDF giúp chống thấm và chịu nước tốt. Điều...
Xem Thêm

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm – SB1202

Kích thước: 128 x 12 x 1223mmQuy cách: 10 thanh/hộp (1.5654m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm – SB1203

Kích thước: 128 x 12 x 1223mmQuy cách: 10 thanh/hộp (1.5654m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm – SB1204

Kích thước: 128 x 12 x 1223mmQuy cách: 10 thanh/hộp (1.5654m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm – SB1205

Kích thước: 128 x 12 x 1223mmQuy cách: 10 thanh/hộp (1.5654m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm – SB1206

Kích thước: 128 x 12 x 1223mmQuy cách: 10 thanh/hộp (1.5654m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm – SB1207

Kích thước: 128 x 12 x 1223mmQuy cách: 10 thanh/hộp (1.5654m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm – SB1208

Kích thước: 128 x 12 x 1223mmQuy cách: 10 thanh/hộp (1.5654m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 12mm – SB1209

Kích thước: 128 x 12 x 1223mmQuy cách: 10 thanh/hộp (1.5654m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm – HQ5501

Kích thước: 132 x 8 x 1225mmQuy cách: 15 thanh /hộp (2.4255m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm – HQ5502

Kích thước: 132 x 8 x 1225mmQuy cách: 15 thanh /hộp (2.4255m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm – HQ5503

Kích thước: 132 x 8 x 1225mmQuy cách: 15 thanh /hộp (2.4255m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm – HQ5504

Kích thước: 132 x 8 x 1225mmQuy cách: 15 thanh /hộp (2.4255m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm – HQ5505

Kích thước: 132 x 8 x 1225mmQuy cách: 15 thanh /hộp (2.4255m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm – HQ5506

Kích thước: 132 x 8 x 1225mmQuy cách: 15 thanh /hộp (2.4255m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm – HQ5507

Kích thước: 132 x 8 x 1225mmQuy cách: 15 thanh /hộp (2.4255m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam

Sàn Gỗ Povar Lót Nền 8mm – HQ5508

Kích thước: 132 x 8 x 1225mmQuy cách: 15 thanh /hộp (2.4255m2/hộp)Bảo hành: 15 nămCạnh hèm: 4VTiêu chuẩn: AC4Xuất xứ: Việt Nam