Sàn Thaixin

Xem Thêm

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm – VF10628

Cốt gỗ: Green HDFKích thước: 192 x 8 x 1205mmĐóng gói: 8 thanh/hộp (1.8509m2)Cạnh hèm: PhẳngBảo hành: 200h chịu nướcXuất xứ: Thái Lan

Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm – VF10635

Cốt gỗ: Green HDFKích thước: 192 x 8 x 1205mmĐóng gói: 8 thanh/hộp (1.8509m2)Cạnh hèm: PhẳngBảo hành: 200h chịu nướcXuất xứ: Thái Lan

Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm – VF1067

Cốt gỗ: Green HDFKích thước: 192 x 8 x 1205mmĐóng gói: 8 thanh/hộp (1.8509m2)Cạnh hèm: PhẳngBảo hành: 200h chịu nướcXuất xứ: Thái Lan

Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm – VF1082

Cốt gỗ: Green HDFKích thước: 192 x 8 x 1205mmĐóng gói: 8 thanh/hộp (1.8509m2)Cạnh hèm: PhẳngBảo hành: 200h chịu nướcXuất xứ: Thái Lan

Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm – VF20644

Cốt gỗ: Green HDFKích thước: 192 x 8 x 1205mmĐóng gói: 8 thanh/hộp (1.8509m2)Cạnh hèm: PhẳngBảo hành: 200h chịu nướcXuất xứ: Thái Lan

Sàn Gỗ Thaixin Lót Nền Chống Nước 8mm – VF21600

Cốt gỗ: Green HDFKích thước: 192 x 8 x 1205mmĐóng gói: 8 thanh/hộp (1.8509m2)Cạnh hèm: PhẳngBảo hành: 200h chịu nướcXuất xứ: Thái Lan