Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước

Xem Thêm

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Giảm 15%

Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước – P95157

*Quy cách: 1220*2800*Trọng Lượng: 16.3kg/ tấm* Kho Hàng: Miền Nam* Độ dày hiện có: 5mm, 8mm- độ dày chuẩn 5mm,8mm độ dày có thể được sản xuất theo nhu cầu trong thời gian 2 ngày- Giá Thi Công: Chưa bao gồm - Đối với khách hàng đại lý và khách hàng đặt hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline 0938692111 để được chiết khấu và tư vấn cụ thể.

583.032 đ/tấm
Giảm 15%

Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước – KL8079

*Quy cách: 1220*2800*Trọng Lượng: 16.3kg/ tấm* Kho Hàng: Miền Nam* Độ dày hiện có: 5mm, 8mm- độ dày chuẩn 5mm,8mm độ dày có thể được sản xuất theo nhu cầu trong thời gian 2 ngày- Giá Thi Công: Chưa bao gồm - Đối với khách hàng đại lý và khách hàng đặt hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline 0938692111 để được chiết khấu và tư vấn cụ thể.

583.032 đ/tấm
Giảm 15%

Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước – KL8075

*Quy cách: 1220*2800*Trọng Lượng: 16.3kg/ tấm* Kho Hàng: Miền Nam* Độ dày hiện có: 5mm, 8mm- độ dày chuẩn 5mm,8mm độ dày có thể được sản xuất theo nhu cầu trong thời gian 2 ngày- Giá Thi Công: Chưa bao gồm - Đối với khách hàng đại lý và khách hàng đặt hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline 0938692111 để được chiết khấu và tư vấn cụ thể.

585.650 đ/tấm
Giảm 15%

Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước – KL8074

*Quy cách: 1220*2800*Trọng Lượng: 16.3kg/ tấm* Kho Hàng: Miền Nam* Độ dày hiện có: 5mm, 8mm- độ dày chuẩn 5mm,8mm độ dày có thể được sản xuất theo nhu cầu trong thời gian 2 ngày- Giá Thi Công: Chưa bao gồm - Đối với khách hàng đại lý và khách hàng đặt hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline 0938692111 để được chiết khấu và tư vấn cụ thể.

583.032 đ/tấm
Giảm 15%

Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước – KL52206

*Quy cách: 1220*2800*Trọng Lượng: 16.3kg/ tấm* Kho Hàng: Miền Nam* Độ dày hiện có: 5mm, 8mm- độ dày chuẩn 5mm,8mm độ dày có thể được sản xuất theo nhu cầu trong thời gian 2 ngày- Giá Thi Công: Chưa bao gồm - Đối với khách hàng đại lý và khách hàng đặt hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline 0938692111 để được chiết khấu và tư vấn cụ thể.

583.032 đ/tấm
Giảm 15%

Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước – KL52013

*Quy cách: 1220*2800*Trọng Lượng: 16.3kg/ tấm* Kho Hàng: Miền Nam* Độ dày hiện có: 5mm, 8mm- độ dày chuẩn 5mm,8mm độ dày có thể được sản xuất theo nhu cầu trong thời gian 2 ngày- Giá Thi Công: Chưa bao gồm - Đối với khách hàng đại lý và khách hàng đặt hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline 0938692111 để được chiết khấu và tư vấn cụ thể.

583.032 đ/tấm
Giảm 15%

Tấm Ốp Than Tre Nhôm Xước – KL50029

*Quy cách: 1220*2800*Trọng Lượng: 16.3kg/ tấm* Kho Hàng: Miền Nam* Độ dày hiện có: 5mm, 8mm- độ dày chuẩn 5mm,8mm độ dày có thể được sản xuất theo nhu cầu trong thời gian 2 ngày- Giá Thi Công: Chưa bao gồm - Đối với khách hàng đại lý và khách hàng đặt hàng số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline 0938692111 để được chiết khấu và tư vấn cụ thể.

585.650 đ/tấm