Ván Nhựa Phủ PETG

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Ván Nhựa Phủ PETG – FPE1C

 KT  1220 x 2440 mm  Độ dày  8mm – 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày )

Ván Nhựa Phủ PETG – FPE2C

 KT  1220 x 2440 mm  Độ dày  8mm – 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày )

Ván Nhựa Phủ PETG – FPE3C

 KT  1220 x 2440 mm  Độ dày  8mm – 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày )

Ván Nhựa Phủ PETG – FPE4C

 KT  1220 x 2440 mm  Độ dày  8mm – 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày )

Ván Nhựa Phủ PETG – FPE5C

 KT  1220 x 2440 mm  Độ dày  8mm – 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày )

Ván Nhựa Phủ PETG – FPE7C

 KT  1220 x 2440 mm  Độ dày  8mm – 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày )

Ván Nhựa Phủ PETG – FPE8C

 KT  1220 x 2440 mm  Độ dày  8mm – 17mm ( Tùy Chọn Độ Dày )